Wie zijn wij?

Missie

Met vertrouwen naar een duurzame toekomst

Het huidige landbouwsysteem staat onder druk door de regelgeving vanuit Europa en Nederlandse overheid, de klimaatverandering, een uitgeputte bodem en de maatschappelijke verwachtingen.
Al meer dan 25 jaar houdt Agricult zich bezig met het ontwikkelen van techniek voor een duurzame landbouw.
De agrarische sector is een prachtige en waarschijnlijk belangrijkste sector op aarde voor de mens, omdat deze elke dag weer zorgt voor onze eerste levensbehoefte: voldoende en gezond eten. Het is hierdoor een waardevolle gebruiker en beheerder van grote gebieden op aarde. Dus dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
Veel agrarische ondernemers zullen versneld moeten overgaan op kringlooplandbouw. Agricult draagt met hun techniek hieraan bij door de apparatuur steeds verder te ontwikkelen zodat dealers professionaliteit en kwaliteit kunnen blijven bieden in de sector. De techniek is innovatief, verduurzamend en kostenbesparend.

Wij bieden betrouwbare techniek voor een duurzame wereld.

Lees hier het hele artikel

Visie

Een familiebedrijf met passie voor het beste resultaat

Hoogvolume spuittechnieken met spuitdoppen zijn algemeen bekend en gangbaar. Een nadeel van spuitdoppen is echter het brede druppelspectrum. De grootste druppels die verspoten worden, zijn hierbij vaak meer dan 500 keer groter dan de kleinste. Dit zorgt onder andere voor een enorm inefficiënt water en middelgebruik: veel gewicht, vaak vullen en verliezen, en emissies naar het milieu.
Agricult ontwikkelt en produceert innovatieve strooi- en neveltechnieken voor een duurzame landbouw. Hiermee kunnen de beschikbare (groene-) gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare meststoffen, zonder of met zeer weinig water uiterst efficiënt ingezet worden.
Hierdoor halen telers het maximale resultaat uit de middelen en vloeibare meststoffen. Door de vakkennis en de kwaliteit die we bieden, daalt het middelengebruik en verbeteren resultaten
Onze laagvolume techniek geeft kleine lichte machines (o.a. robots) een grote capaciteit en kan verder overal opgebouwd worden om meerdere behandelingen toe te voegen aan dezelfde werkgang. De teler bespaart tijd en geld .Samen met de middelenreductie stijgt het rendement van zijn teelt. We voorzien telers van kwalitatief hoogwaardige lichte techniek die de bodem spaart en weinig vermogen vraagt (CO2 reductie). De biodiversiteit herstelt zich, de waterkwaliteit verbetert en zo dragen we bij aan de milieu- en klimaatdoelen.
We zijn toekomstgericht, innovatief, meedenkend en zetten ons in voor een rendabele en duurzame landbouw.

Doel

We kijken met vertrouwen vooruit naar een duurzame toekomst voor de landbouw en zijn telers

We brengen onze apparatuur op de markt via een uitgebreid dealernetwerk. Wij voorzien telers van informatie over toepassingsmogelijkheden van onze techniek en geven ondersteuning, ook na de aanschaf.
“het boerenleven zit in mijn hart en het contact met de dealers en boerenbedrijven staat bij mij voorop. Ik denk mee en kijk naar mogelijkheden in verduurzaming en rendementsverbetering van teelten. Uiteindelijk zullen deze veranderingen ons brengen naar een gezonde basis voor mens, milieu en landbouw Onze klanten en telers hebben in meer dan 25 jaar al een zeer grote milieubijdrage geleverd en daar mogen ze en we trots op zijn. “

Dealernetwerk

We brengen onze apparatuur op de markt via een uitgebreid dealernetwerk. Wij werken nauw samen met onze dealers. Samen voorzien wij u van informatie over toepassingsmogelijkheden van onze techniek binnen uw teelt. En geven wij u ondersteuning, ook na uw aanschaf.

Bel of mail ons vrijblijvend voor de dichtstbijzijnde dealer, passend bij uw vraag.

Adriaan van de Ven

Directeur/eigenaar

Uw aanspreekpunt voor de verkoop en voor advies over de toepassings-mogelijkheden van onze innovatieve laagvolume strooi- en neveltechnieken.

“Ik geniet als telers de voordelen ervaren van onze apparatuur.”

Bruno Braun

Ontwikkeling, Inkoop & Productie

Uw aanspreekpunt over de techniek van Agricult.

Jan Woestenburg

Technische medewerker

De monteur die ook alle machines test.