GESLAAGDE DEMODAG BOOMKWEKERIJ!


Telers lieten hun vakkennis verder verhogen op de thema’s rond de projecten ‘Leve(n) de Bodem’ (bodemstructuur en organische stof) en Schoon Water voor Brabant (stimuleringsproject om grond- en oppervlaktewater schoon te houden). De focus ligt hierbij op: optimalisatie bodem, bodemleven en beperking belasting grond- oppervlakte water.
Het was mooi om te zien en te horen hoe telers bezig zijn voor een duurzame toekomst!
En het was goed om te horen dat telers met Agricult LvS Techiek hieraan een grote bijdrage leveren.

Dank aan de organisatie Team boomteelt van Delphy.

<<< terug