Agricult LvS techniek opgenomen in DRT-lijst; in 75, 90 en 95 % reductieklasse!


Agricult LvS-techniek
De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft op basis van uitgevoerd driftonderzoek geoordeeld dat de Agricult LvS-techniek met strooikop(pen) NK80LT voor neerwaartse onkruidbestrijding bij neerwaarts te bespuiten veldgewassen, bij de onderzochte instellingen, ingedeeld kan worden in de DRT-klassen 75% en 90%. Voor neerwaartse onkruidbestrijding in op- en zijwaarts te bespuiten boomkwekerij- en fruitteeltgewassen kan de Agricult LvS-techniek met strooikop(pen) NK80LT, bij de onderzochte instellingen, ingedeeld worden in de DRT-klassen 75% en 95%. De TCT heeft de Agricult LvS-techniek met indeling in deze DRT-klassen opgenomen in de tabellen 1 en 2 op de DRT-lijst.

<<< terug